controlecommissie

Jaarverslag controlecommissie

Zoals in de ledenvergadering van jan 2018 werd opgemerkt is de algemene indruk dat er te weinig wordt gecontroleerd aan de vijver.

Er zijn voldoende controleurs en er is een app in gebruik om onderling te communiceren over de resultaten van de controles

Het komende jaar 2018 zal er meer worden gecontroleerd en harder worden opgetreden tegen overtreders.

 

Inlogformulier